pokyny

 • Vstup do haly hlavním vchodem (viz. obrázek) – na tribunách a v místě hlavního vstupu není nutno se přezouvat
 • Parkování (viz. obrázek)
 • hlavní parkoviště C – nejblíž k hlavnímu vstupu do haly (velká parkovací plocha před halou; v případě závor – závory se zvednou po příjezdu k nim automaticky)
 • parkoviště E – před vstupem do atletického tunelu – vstup přes tunel – nutno se přezout
  • Sportovní plocha
   • Vstup bude umožněn jen označeným závodníkům a jejich vedoucím
   • Vstup pouze po přezutí ve sportovní čisté obuvi
   • Vstup bez potravin a pití (stravování je umožněno na tribunách a plochách k tomu určených)
   • Závodníci a vedoucí se pohybují jen ve vymezené ploše (plocha před tribunami bude pro závodníky uzavřena)
   • Vstup na plochu bude umožněn vždy jen závodníkům dané závodící kategorie. Další kategorii bude umožněn vstup po ukončení rozběhů předešlé kategorie.
  • Šatny
   • K dispozici šatny pro závodníky – pod tribunami v úrovni atletického tunelu (bude značeno)
   • Vstup jen po přezutí
   • Skřínky lze za peníze uzamknout (10 Kč), po vrácení klíče jsou peníze vráceny
  • Vyhlášení vítězů
   • Všechna vyhlášení budou probíhat v rámci jednoho ceremoniálu
   • Ostravsko-beskydské šedesátky – prvních 15 závodníků – po ukončení disciplíny (finálových rozběhů)
   • O pohár Ostravsko-beskydských šedesátek – první 3 závodníci – po ukončení rozběhů
   • Český halový pohár – ihned po ukončení předávání Ostravsko-beskydských šedesátek

  Pokyny pro presenci

  • Na presenci se dostaví všichni přihlášení závodníci a dva vedoucí
  • Všichni budou označeni páskou, která opravňuje ke vstupu na tartanovou plochu
  • Při presenci budou předloženy členské průkazy závodníků
  • Vedoucí zaplatí startovné – o zaplacení bude vystaven doklad
  • UPOZORNĚNI
   • každá kategorie má vlastní čas presence. Nebude umožněna presence jiných závodníků než dané kategorie. Taktéž startovné bude hrazeno po kategoriích.

  Podmínky startování

  • Doba přípravy bude zahájena po odpískání předešlého rozběhu rozhodčím disciplíny. V tu dobu je započat čas odpočítávání doby přípravy (1 minuta).
  • Závodník si může začít stavět hadice již po odebrání hadic z dráhy předešlým závodníkem. 
  • V době přípravy může
   • závodník opravit hadice
   • může být start přerušen zvednutím ruky závodníka (před vydáním povelu pozor)
  • V případě, že uběhne čas přípravy (1 minuta) je start zahájen, a to bez ohledu na přítomnost závodníka na startu.
  • Ve startovním prostoru budou vždy přítomni závodníci startující a 5 následujících rozběhů (v případě, že závodník nemá k dispozici věci pro disciplínu - běží s nimi kolega; dostaví se do přípravného prostoru závodník bez nářadí, nářadí mu přinese trenér)
  • Nářadí na dráhu může ustavit trenér, přičemž v případě "spadnutí" hadic je postupováno dle bodu výše (trenér, vedoucí nesmí na hadice sahat v případě, že je závodník vyzván k zahájení startu; pokud není start přerušen)

mapa

 

pokyny ve formátu *.pdf

banner logo