POKYNY

Na běžecký ovál bude umožněn vstup jen označeným závodníkům a jejich trenérům s vybavením, a to v označené a zkontrolované obuvi pořadatelem. Na ovál nebude umožněn vstup s občerstvením.

Co dále:

-        povrch tratě a překážek: tartan

-        počet drah – 4

-        pořadí disciplín

 • mladší žákyně
 • mladší žáci
 • starší žákyně
 • starší žáci

-        mezi jednotlivými kategoriemi proběhnou samostatné finálové závody a vyhlášení kategorie jak v soutěži, tak halovém poháru

-        každý závodník má 2 pokusy, ze kterých bude vyhlášeno pořadí 4. kola Českého halového poháru

-        pro 8 nejlepších v každé kategorii je vyhlášena samostatná soutěž (samostatně hodnocená) – O pohár Ostravsko-beskydských šedesátek; soutěž bude probíhat vždy po ukončení dané kategorie

-        kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže

-        doba přípravy závodníka k pokusu bude zkrácena na 1 minutu

-        podrobnosti o pravidlech, občerstvení apod. budou zveřejňovány na webových stránkách www.sdhmichalkovice.cz

UPOZORNĚNÍ

Závodníci jsou povinni se přihlásit přes portál www.stovky.cz. Přijímání přihlášek bude umožněno od 1. 11. 2017 do 20. 11. 2017. Bez platného přihlášení nebudou závodníci na start připuštěni. Pom uzavření přihlášek bude upřesněn harmonogram soutěže – bude zveřejněno na webových stránkách www.sdhmichalkovice.cz a www.dh.cz i www.stovky.cz

Kontakt: Peterek Jan – tel. +420 777 721 967, jan.peterek@sdhmichalkovice.cz

Bohaté občerstvení a ceny připraveny. Na Vaší účast se těší hasiči z Michálkovic a Dolní Bečvy.

Ubytování a stravování

Ubytování není soutěžícím zajišťováno. V případě zájmu o zajištění stravy – oběda nutno zaslat objednávku mailem na adresu jan.peterek@sdhmichalkovice.cz do 19. 11. 2016.


Další pokyny

Pokyny pro presenci

 • Na presenci se dostaví všichni přihlášení závodníci a max. dva vedoucí za SDH
 • Všichni budou označeni páskou, která opravňuje ke vstupu na tartanovou plochu
 • Při presenci budou předloženy
  • členské průkazy závodníků, u starších 15-ti let i OP
  • sportovní, popř. jiná obuv určená pro vstup na tartanovou plochu (obuv bude pořadatelem označena)
 • Startovné se platí při presenci
 • UPOZORNĚNÍ
  • každá kategorie má vlastní čas presence. Nebude umožněna presence jiných závodníků než dané kategorie. Taktéž startovné bude hrazeno po kategoriích.

Trénink a rozcvičování

 • Rozcvičování a rozběhání závodníků bude umožněno v atletickém tunelu – vstup v označené obuvi
 • Závodníci budou na dráhu puštění až po ukončení základních kol předešlé kategorie

Podmínky startování

 • Doba přípravy bude zahájena po odpískání předešlého rozběhu rozhodčím disciplíny. V tu dobu je započat čas odpočítávání doby přípravy (1 minuta).
 • Závodník si může začít stavět hadice již po odebrání hadic z dráhy předešlým závodníkem. 
 • V době přípravy může:
  • závodník opravit hadice
 • být start přerušen zvednutím ruky závodníka (před vydáním povelu pozor), stane-li se tomu tak, je zahájena nová doba přípravy
 • V případě, že uběhne čas přípravy (1 minuta) je start zahájen, a to bez ohledu na přítomnost závodníka   na startu.
 • Ve startovním prostoru budou vždy přítomni závodníci startující a 5 následujících rozběhů (v případě, že závodník nemá k dispozici výstroj nebo výzbroj určenou k plnění disciplíny – dostaví se do přípravného prostoru včas i bez nářadí, které mu později může být doručeno trenérem nebo jiným členem družstva)
 • Nářadí na dráhu může ustavit trenér, přičemž v případě "spadnutí" hadic je postupováno dle bodu výše (trenér, vedoucí nesmí na hadice sahat v případě, že je závodník vyzván k zahájení startu; pokud není start přerušen)

Pokyny pro účastníky

 • Vstup do haly hlavním vchodem (viz. obrázek) – na tribunách a v místě hlavního vstupu není nutno se přezouvat
 • Vstup vchodem atletického tunelu (od hotelu PLUS) je ZAKÁZÁN
 • Parkování (viz. obrázek)
  • hlavní parkoviště C – nejblíž k hlavnímu vstupu do haly (velká parkovací plocha před halou; v případě závor – závory se zvednou po příjezdu k nim automaticky)
  • parkovné ve výši 50 Kč/den
 • Sportovní plocha
  • Vstup bude umožněn jen označeným závodníkům a jejich vedoucím
  • Vstup pouze po přezutí ve sportovní čisté obuvi – .
  • Vstup na plochu je možný pouze bez potravin a pití
  • Stravování je umožněno na tribunách a plochách k tomu určených
  • JE ZAKÁZÁNO používat na ovále grafit aj. mazací prostředky. Pro mazání hadic bude vymezen speciální prostor.
  • Závodníci a vedoucí se pohybují jen na vymezené ploše (plocha před tribunami bude pro závodníky uzavřena)
  • Vstup na plochu bude umožněn vždy jen závodníkům dané závodící kategorie. Další kategorii bude umožněn vstup s dostatečným časovým předstihem. Rozcvičení – viz. výše.
 • Šatny
  • K dispozici šatny pro závodníky – pod tribunami v úrovni atletického tunelu (bude značeno)
  • Vstup jen po přezutí
  • Skřínky lze za peníze uzamknout (10 Kč), po vrácení klíče jsou peníze vrácen

Závodníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů a provozním řádem haly. Porušení těchto nařízení může být důvodem k vyloučení závodníka případně celého SDH ze závodu.

banner logo